Đăng ký tài khoản mua vàng miếng SJC

Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để đăng ký. Nếu đã có tài khoản nhấp vào đây để đăng nhập.
Vui lòng nhập đúng số CCCD và mang theo CCCD khi đi giao dịch
Vui lòng điền họ và tên theo đúng trên giấy tờ tùy thân
Vui lòng điền đúng email để nhận thông tin

Địa chỉ

Quý khách hàng lưu ý

  • Khi đến giao dịch khách hàng thực hiện thanh toán theo giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Điểm bán theo quy định.
  • Vui lòng nhập đúng thông tin (*) theo CCCD và mang theo CCCD khi đi giao dịch. Nếu thông tin mà Quý khách đã cung cấp khi Đăng ký mua vàng miếng SJC có bất kỳ sai lệch nào, Công ty SJC có quyền từ chối giao dịch.
Đăng nhập